Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. ЕЦБ публикува резултатите от стрес теста на българските банки

Парите

ЕЦБ публикува резултатите от стрес теста на българските банки

ЕЦБ публикува резултатите от стрес теста на българските банки - Tribune.bg
Снимка:

Банките ни покриват регулаторните изисквания

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната проверка, която беше извършена на шест български банки: УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.

Проведените стрес тестове не бяха задължителни и са по инициатива на българското правителство.

Резултатите от тях трябва да послужат за цялостната оценка на финансовия сектор в България преди да бъде взето решение за кандидатурата на страната ни за приемане във валутния механизъм ERM II, считан за чакалнята на еврозоната.

Направената цялостна оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ.

ЦКБ успешно завърши преглед на качеството на активите

Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ АД не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки.

Проведеният преглед на активите и стрес тест установиха адекватно управление на банката, покриващо изискванията на ЕЦБ. Капиталовата адекватност на Базовия собствен капитал от 1-ви ред на ЦКБ АД изчислена в края на 3 годишния хоризонт на стрес теста е 17.54% в базовия сценарии и 7.97% в утежнения.

ОББ приема резултатите от всеобхватната оценка

Резултатите потвърждават силната и устойчива капиталова позиция на ОББ при прилагането на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични икономически стрес сценарии. Те показват, че ОББ е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Както може да се проследи в таблицата по-долу, налице е незначително въздействие върху капитала от първи ред към 2018 г., както и стабилно представяне на проведените стрес тестове за следващите години. ОББ не само отговаря на минималните капиталови изисквания при различните сценарии, но и значително ги надвишава.

Fibank премина прегледа на качеството на активите и стрес теста

Fibank премина прегледа на качеството на активите и стрес теста

УниКредит Булбанк – устойчив баланс и силни капиталови позиции

Високите резултати на УниКредит Булбанк показват липсата на необходимост от мерки за допълнително засилване на капиталовата позиция. Обстойната и обширна цялостна оценка потвърди устойчивостта на УниКредит Булбанк при хипотетичен крайно неблагоприятен макроикономически сценарий, подкрепена от солидната капиталова позиция на банката, превишаваща многократно минималните прагове определени в методологията на оценката.

Инвестбанк – потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката

За допълнително укрепване на капиталовата позиция, „Инвестбанк“ АД ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.

Към юни 2019 г. „Инвестбанк“ АД вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи.


Коментари (5)

Антон Отлични резултати за всички банки! При базовия сценарий няма никакви поводи за притеснение. Значи влизаме от раз в чакалнята на Еврозоната и то още през есента!
26.07.2019 22:32 / Отговор
Кирил Това, че най-големите ни банки финкционират нормално е добра новина.
26.07.2019 23:15 / Отговор
Станчо Ами значи очакваме вече поканата за чакалнята на еврозоната
27.07.2019 00:05 / Отговор
Симо Много прилични резултати особено като се имат предвид много по-тежките нови критерии за оценка на риска при кредитите
27.07.2019 07:03 / Отговор
Аврамов Резултатите са положителни и показват, че банковата ни система е стабилна и много скоро ще се присъединим към еврозоната и банковия съюз.
27.07.2019 23:25 / Отговор

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети