Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Заради бюджета на Василев - държавата взе нов заем за 2,25 млрд. евро

Парите

Заради бюджета на Василев - държавата взе нов заем за 2,25 млрд. евро

Заради бюджета на Василев - държавата взе нов заем за 2,25 млрд. евро - Tribune.bg
Снимка:

Държавен заем в размер на 2,25 млрд. евро пусна Министерството на финансите на международните пазари.

Облигациите са в евро като дългът е пласиран в два транша. Първият транш е със срочност 7 г., обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125%. Вторият транш е със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625%. Заедно с отстъпката от цената доходността на 7-годишните книжа е 4,346%, а на 12-годишнит е 4,823%.

При последния аукцион лихвите бяха значитлено по-ниски. На 9 май дългът беше на вътрешния пазар, а доходността възлизаше на 1,33%. Новите по-високи проценти се дължат промените в лихвите, които направиха Федералният резерв на САЩ и Европейската Централна банка.

Редица анализиатори и финансисти коментираха, че страната ни е принудена да влиза в процедури по теглене на заеми на външните пазарзи при неизгодни условия, заради лошата бюджетна политика водена от предишното правителство.

След приключването на дълговата операция министърът на финансите Росица Велкова коментира: „В изпълнение на приетия от Народното събрание бюджет за настоящата година, служебното правителство е длъжно да осигури необходимата ликвидност за обезпечаване на заложените в бюджета разходи, които по план надвишават планираните данъчни постъпления. Резултатът, който постигнахме като емитент, отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална икономическа и политическа несигурност“.

Новата емисия е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като до достигане на лимита на Програмата остават 2,1 млрд. евро. Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 10,3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г., заложен в актуализацията на бюджета за 2022 г.

До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,8 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар в периода март–май 2022 г. Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв., което представлява 22,9 % от прогнозния БВП за 2022 г. До края на 2022 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.

Ясно изразената тенденция през втората половина на 2022 г. в Европейския съюз и в световен мащаб за ускоряване на инфлацията, водеща до затягане на паричната политика от централните банки на най-големите икономики, и неблагоприятните перспективи за забавяне или спад на икономическата активност, са сред основните фактори, определящи текущото състояние на международните финансовите пазари, на които беше реализирана трансакцията, коментират от Министерството на финансите (МФ).

В предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред държавите, емитиращи дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти, допълват от МФ.

Реализираната емисия е един от инструментите за финансиране на бюджета, който МФ използва, придържайки се към основната цел на дълговото управление - финансиране на планирания дефицит за тази година по консолидираната фискална програма от 6,2 млрд. лв. (4,1% от БВП), осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв. 

 


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети