Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Правителството успя да вземе още 300 млн. лв., трябва да се връщат през 2025 г.

Парите

Правителството успя да вземе още 300 млн. лв., трябва да се връщат през 2025 г.

Правителството успя да вземе още 300 млн. лв., трябва да се връщат през 2025 г. - Tribune.bg
Снимка:

На 09 май 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %, похвалиха се от Министерство на финансите.

След провала в понеделник – управляващите с нов опит да вземат дълг за 500 млн. лв.

Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв.

България с дълг от 25.1% от БВП през 2021 г.

Общият размер на подадените поръчки достигнал 460,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53 или според аналогичните германски федерални облигации – 78 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47,6 %, следвани от пенсионни фондове – 34,9 %, гаранционни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,7 %, и инвестиционни посредници – 0,8%.  


Топ новини

виж още