Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв.

Парите

Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв.

Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв. - Tribune.bg
Снимка:

В следващите три години не се предвижда вдигане на минималната работна заплата

Увеличаване на държавния дълг на България до 54,2 млрд. лв. през 2025 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите, публикуван днес.

Според ведомството на Асен Василев през периода 2023-2025 г. ще се наблюдава запазване на тенденцията на увеличение на дълга, като се предвижда към края на 2025 г. да бъде достигнато ниво от 54,2 млрд. лв., спрямо 32,5 млрд. лв. към края на февруари тази година.

Очаква се да продължи да нараства съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт до ниво от 26,4% през 2023 г., 28,0% през 2024 г. и 29,5% към края на 2025 г.

Заложено е разхлабване на фискалната политика, наложено от икономически, здравни, социални и външни предизвикателства, която ще продължи да нараства през настоящата година. В прогнозния средносрочен период са заложени стъпки за фискална консолидация, като дефицитът в бюджета от 3,3% от БВП за 2023 г. ще достигне до 2,8% от БВП за 2025 г.

Що се отнася до фискалното правило за дефицита, без отчитане на ефекта от мерките срещу COVID-19, за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП.

От МФ са заложили на 0,3% от БВП като средства за обезпечаване на изпълнението на COVID-19 мерки. Цифрата се отнася само за първата година, а след това според прогнозата на Василев разпространението на пандемията ще затихне.

В представения документ в приходната част се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период. Като относителен дял от БВП за 2023 г. те са 39,0%, за 2024 г. - 37,8% и за 2025 г. - 36,2%. В разходната част се предвижда намаляване от 42,3% от БВП през 2023 г. до 39,0% от БВП през 2025 г.

От финансовото ведомство не предвиждат повишение на данъчните ставки.

Минималната работна заплата не се предвижда да се повишава за периода 2023-2025 г. Асен Василев и екипът му ще запазят сумата от 710 лв.

Увеличаване на пенсиите е заложено то е както следва -  9,1% за 2023 г., 6,9% за 2024 г. и 5,4% за 2025 г.

Очакванията за коефициента на безработица са той да следва постоянна тенденция на намаление през периода 2022-2025 г., като се предвижда от 5,0% за 2022 г. да намалее до 4,2% през 2025 г

Относно инфлацията очкванията са средногодишната през 2023 г. да бъде 5,1%. Според прогнозата на ведомството ще последва забавяне до 2,7% през 2024 г. и 2,3% през 2025 г.

 

 

 


Топ новини

виж още
Актуална тема