Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Сметната палата планира 335 одита за 2022 година

Парите

Сметната палата планира 335 одита за 2022 година

Снимка:

Сметната палата ще извърши общо 335 одита през тази година, според приетата Програма за одитната дейност за 2022 г.

Най-много - 285, са финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини. Одитите за съответствие при финансовото управление са 34 и при тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на нормативните и вътрешните актове, обществените поръчки и др. Одитите на изпълнението са 5 и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Специфичните одити са 11 и сред тях, освен задължителните по Закона за Сметната палата, са предвидени одити на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес, като те са един от акцентите за одит през тази година в Програмата. Планирани са специфични одити на:

- "Столичен автотранспорт" ЕАД. Дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, към 31.12.2020 г. отчита натрупана загуба над 33 млн. лв., която надвишава акционерния капитал и вземанията от свързани лица, включващи очаквани кредитни загуби в размер на над 10 млн. лв.;

- Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". За 2020 г. след данъчно облагане загубата на предприятието е над 11 млн. лв., а то управлява значителна по размер и стойност публична държавна собственост;

- "Българска банка за развитие" ЕАД. При извършения от Сметната палата одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е констатирано, че големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ;

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД, гр. София. Сто процента е държавното участие в капитала й, заема едно от лидерските места сред кардиологичните и кардиохирургични центрове и е единствена у нас с лиценз за сърдечни трансплантации. Приоритетна е за одит предвид и факта, че в България от всеки трима души двама умират от сърдечно-съдови заболявания;

- "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД. Едноличен собственик на капитала е "Български енергиен холдинг" ЕАД. За 2020 г. средносписъчният състав на дружеството е над 2300 души. Към 31.12.2020 г. то е отчело близо 340 млн. лв. счетоводна загуба преди данъци, а натрупаните загуби към тази дата са над 1,1 млрд. лв. Налице е повишен обществен интерес предвид цените на продажба на електроенергия;

- Одит на дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 14 са търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала: 7 дружества за водоснабдяване и канализация; "Геозащита" ЕООД; "Автомагистрали" ЕАД; "Български ВиК Холдинг" ЕАД; "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД; "Национален център за териториално развитие" ЕАД; "Проинвекс" ЕООД и "Фонд ФЛАГ" ЕАД. От 01.06.2021 г. "Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД е с прекратена търговска дейност и е обявено в несъстоятелност.

Изборът на одитните задачи (незадължителни по закон) от Сметната палата е насочен към подобряване на управлението на публичните средства и дейности. Сред критериите са: информация за несъответствия, сигнали от трети страни, възможни негативни последици за обществото, индикации за интерес от страна на Народното събрание. Отчитат се също повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, обхватът на публичните услуги.

Сред одитите за съответствие при финансовото управление са на Министерството на науката и образованието, на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, на Комисията за енергийно и водно регулиране, на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет, на Агенцията по заетостта, на Изпълнителната агенция "Морска администрация", на Университета за национално и световно стопанство и на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София.  


Топ новини

виж още

Актуална тема