Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Министерски съвет одобри проектозакон за КПКОНПИ

Политика

Министерски съвет одобри проектозакон за КПКОНПИ

Министерски съвет одобри проектозакон за КПКОНПИ - Tribune.bg
Снимка:

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Законът предвижда създаването на нова антикорупционна комисия и промени в правомощията на действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът запазва и надгражда принципни положения от антикорупционния закон, внесен в 47-то Народно събрание. Предлага се новата антикорупционна комисия да има разследващи функции и да може да обжалва пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство по изпратени от нея преписки.

Две ще са основните направления на работа на комисията - превенция (чрез събиране и анализ на информация и предлагане на антикорупционни мерки) и разкриване и разследване на корупционни престъпления. Изрично са изброени престъпните посегателства, по които ще се работи, сред тях: длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари.

Новата антикорупционна комисия ще разследва прояви на висшия ешелон -народните представители, членовете на правителството, на Европейския парламент от Република България, изборните членове на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС, ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от ЕС и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, ръководителите на агенция „Митници“, на НАП, областните управители, кметовете на общини и др.

Комисията ще е петчленна. Предлага се съставът да е: двама членове, избирани от Народното събрание; един, назначаван от президента и по един, избиран от общите събрания на двете върховни съдилища - съответно ВКС и ВАС. Председателят ще е на ротационен принцип с мандат от по една година, всеки член ще е председател. Общият мандат на Комисията е 5 години, без право на повторен.


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Какви новини искате да четете през 2023 година?
Покажи резултати Скрий резултати