Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Няма да има по-високи данъци за второ жилище в курортите

Политика

Няма да има по-високи данъци за второ жилище в курортите

Няма да има по-високи данъци за второ жилище в курортите - Tribune.bg
Снимка:

Данъкът за жилищните имоти за 2019 г. ще се преизчислява служебно

Няма да има по-високи данъци за недвижимите имоти, разположени в курортите, които не са основно жилище и не са отдадени под наем, както и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Законна за туризма. Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Отпадането на част от разпоредбите му за по-високите данъци идват след решението на Конституционния съд, съгласно което по-високите налози в курортите водят до неравно третиране на различните собственици, а имущественият данък се определя неправомерно от начина на ползване на жилищата.

Промените предвиждат ясна правна уредба по отношение на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2019 година и се цели да бъдат предотвратени евентуални административни и съдебни спорове между общините и данъчно задължените лица. С предлаганата промяна данъчно задължените лица за 2019 г. ще дължат за всички недвижими имоти данък в еднакъв размер в определените от съответната община граници от 0,1 до 4,5 на хиляда, наложен върху съответната данъчна основа.

Данъкът за жилищните имоти за 2019 г. ще се преизчислява служебно и съобщава на данъчно задължените лица. Лицата, предплатили до 30 април 2019 г. данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък. След преизчисляване на дължимия данък, надвнесените от данъчно задължените лица суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С промените се гарантира еднаквото третиране и недопускане на дискриминация на данъчно задължените лица във връзка с вече платени данъци по реда на ЗМДТ до влизането в сила на Решението на Конституционния съд.

Андреа Драганова


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Искате ли връщане на хартиената бюлетина?
Покажи резултати Скрий резултати