Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. КПКОНПИ отнема близо 70 хиляди лева от председателя на КРС, раздал ги като бонуси на служители и на себе си

Закон и ред

КПКОНПИ отнема близо 70 хиляди лева от председателя на КРС, раздал ги като бонуси на служители и на себе си

Снимка:

На Димитров е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

На свое редовно заседание днес КПКОНПИ установи конфликт на интереси за Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията (мандат 2018 – 2023 г.). Производството срещу него е започнала по сигнал от орган на изпълнителната власт, съобщиха от комисията.

Установено е, че в периода 2019 – 2021 г. Димитров е издал 11 заповеди, с които се определят допълнителни възнаграждения за служители в КРС, сред които е и самият той. Възнагражденията са били изплащани заедно със заплатите по утвърдени от председателя поименни списъци.

Издаването на заповедите и утвърждаването на поименните списъци към тях, в които е фигурирало и неговото име, е осъществяване на правомощия в частен интерес.

На Димитров е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

В полза на държавата се отнема сумата от 63 449 лв., представляваща материалната облага, реализирана от конфликта на интереси, както и сумата от 6 434, 34 лв. – дневното възнаграждение за дните, в които са подписани и утвърдени заповедите.

КПКОНПИ прие решение, с което установява конфликт на интереси и по отношение на Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора.

В хода на проверката са събрани доказателства, че на 05. 06.2020 г. тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издала заповед, с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество, чийто едноличен собственик е нейният съпруг. Благодарение на тази заповед, съпругът на Грозева е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора. По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, и материална – изразяваща се в получаване на парична сума, в частен интерес за свързано с нея лице. В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв.  

 

 


Топ новини

виж още

Актуална тема