Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. КПКОНПИ вижда корупционен риск при концентрация на милиарди при министри на ПП

Закон и ред

КПКОНПИ вижда корупционен риск при концентрация на милиарди при министри на ПП

КПКОНПИ вижда корупционен риск при концентрация на милиарди при министри на ПП - Tribune.bg
Снимка:

Комисията не съгласува изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ето и причините:

„КПКОНПИ видя сериозен корупционен риск в концентрацията на ресурс и правомощия в две министерства, ръководени от кадри на „Продължаваме Промяната“. Освен това има  и несъгласувани, предлагани промени в закон и разпоредби в чисто нов устройствен правилник. Изискването за такова съгласуване на предлагани от изпълнителната власт актове е изрично записано в закона за антикорпуционната комисия“, съобщават от антикорупционната агенция в съобщение публикувано на сайта си.

КПОНПИ оспорва изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове  - ЗУСЕСИФ.

„Предложените промени предвиждат преминаването на дирекция „Централно координационно звено“ от администрацията на Министерски съвет в тази на Министерство на финансите. В мотивите на законопроекта не са посочени конкретни аргументи за необходимостта от предложените структурни промени, а законодателната промяна води до опасност от занижен контрол върху процедурите по управление на европейски средства“, заявяват от  КПКОНПИ.

Освен това те подчертават, че именно оттам концентрирането на множество правомощия в Министерство на финансите може да създаде условия за корупционен риск. По „тези причини и с оглед защита на обществения интерес, КПКОНПИ не съгласува предложенията за изменение и допълнение ЗУСЕСИФ“.

Вторият отхвърлен от КПКОНПИ документ, е проекта на Устройствен правилник на новото Министерство на иновациите и растежа -МИР. И в него от комисията са установили индикации, представляващи рискови зони за корупция.

КПКОНПИ подчертава, че с проекта на Устройствен правилник на МИР, на новосъздаденото министерство се възлага управление и контрол на значителни средства, предоставени на България от Европейския съюз. Това включва управлението на пет оперативни програми, както и изпълнение на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за управление, без да се отчитат средствата по предходния програмен период, е в размер на 4 323 998 910 евро, изчисляват от антикорупционната комисия.

„Съсредоточаването на управлението и контрола на значителен ресурс от средства по множество програми в една дирекция в новосъздаденото министерство поставя предизвикателства както пред ръководството на структурното звено, така и пред изпълнението на програмите“, категорично заявяват от КПКОНПИ.

„Министерството се превръща в ключово звено, управляващо значителен обем от европейски средства, без надеждни контролни механизми. Фактът, че един и същи член на Министерския съвет е определен за зам. министър-председател по еврофондовете и е министър на финансите пък поставял  рискове по отношение на системата за контрол на всички нива на управление на средствата от ЕС. Според антикорупционната комисия по този начин, министърът на финансите се оказва в позиция да дава задължителни методически указания на сертифициращите органи и одитните органи във връзка с управлението на програмите, които са му подчинени. Налице са реални предпоставки за смесване на възлагателни, изпълнителски и контролни функции, чрез неспазване на основни изисквания, отнасящи се до пълния цикъл на управление и контрол на програми и проекти.“, се казва още в позицията на Агенцията.

Според КПКОНПИ така  ръководител на Управляващия орган се явява министърът на иновациите и растежа (бел.ред. Даниел Лорер), че той отговаря за процесите по програмиране, договаряне, изпълнение и мониторинг на средствата, а в същото време контрол на изпълнението се осъществява от министъра на финансите (Асен Василев), чийто началник на кабинет (бел.ред. Виолета Лорер – съпруга на Даниел) е свързано лице, по смисъла на ЗПКОНПИ със същият министър на иновациите и растеж, твърдят още от комисията.

От КПКОНПИ са изпратили тези корупционни индикации на вносителите, както и ще бъде предоставен на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската Комисия.


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Какви новини искате да четете през 2023 година?
Покажи резултати Скрий резултати