Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Прокуратурата прекрати делото за двойното гражданство на Кирил Петков (ДОПЪЛНЕНА)

Закон и ред

Прокуратурата прекрати делото за двойното гражданство на Кирил Петков (ДОПЪЛНЕНА)

Снимка:

Специализираната прокуратура обяви, че по всички проверки относно Кирил Петков са прекратени. Първата е за намеса в „Българска банка за развитие“ и смяната на борда, където спецобвинението не е намерило данни настоящият министър-председател да е превишил правата си и получава отказ да се образува досъдебно производство.

По отношение на невярна декларация за имущество, касателство има КПКОНПИ, обявиха от спецпрокуратурата.

Относно казуса с двойното гражданство и подписаната от Кирил Петков декларация, че няма такова, от спецпрокуратурата са събрали всички данни, но тъй като се касае за документно престъпление, материалите са изпратени до Софийска районна прокуратура.

От там уточняват, че отказ за образуване на досъдебно производство за документно престъпление по казуса с гражданството е липсата на достатъчно данни за извършване на престъпление от общ характер.

На 13.12.2021 г. от Специализирана прокуратура (СП) по компетентност са изпратени материали в СРП с оглед извършено документно престъпление, касаещо гражданството на К.П. по времето, в което е бил служебен министър на икономиката.

Наблюдаващи прокурори от Софийска районна прокуратура са се произнесли незабавно със съответно постановление, предвид високия обществен интерес и факта, че по преписката е събрана цялата относима информация в хода на извършената проверка от прокурори от Специализираната прокуратура.

Съображенията на прокурорите са следните: действително в декларацията е отразена невярна информация, но тези факти са проверими и то от органа, пред който тази декларация е подадена, с други думи тези факти биха могли да бъдат служебно известни на съответните държавни органи. Те биха могли да бъдат проверени и по друг начин – чрез Министерство на правосъдието, както и чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ.

Обстоятелството, че в подадената от К.П. бланка е посочено, че му е известно, че за деклариране на неверни данни носи наказателно отговорност по чл.313 от НК е правно ирелевантно, тъй като по своето съдържание документът има само заявителска, но не и декларативна част.

Декларацията, подписана от К.П. не е изискуема по силата на закон, указ или постановление на МС или какъвто и да е нормативен акт, доколкото в чл.110 от Конституцията на Република България е посочено изискване, че членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.

Нито в Конституцията, нито в какъвто и да е от изброените по-горе актове не е въведено изискване наличието единствено на българско гражданство да се удостоверява с декларация. Тъй като изготвената от К.П. декларация има само заявителска стойност, то доказателственото значение на същата подлежи на преценка от органа пред когото е подадена. Същата е само и единствено с  уведомителен характер и посочените в нея обстоятелства, макар и неверни такива, не биха могли да покрият признаците на престъплението по чл. 313 от НК, както и на друго такова от общ характер. В тази насока е Решение № 751 от 17.11.2004 г. по наказателно дело 335/2004 г. на Второ наказателно отделение на ВКС.

Липсва и елемент от субективна страна на състава на престъпление. К.П. е направил волеизявление за отказ от канадско гражданство, подадено на 21.04.2021 г. до съответните компетентни органи на Канада. С това той е счел, че волеизявлението му е напълно достатъчно и изпълнявайки административната процедура по отказ от канадско гражданство, процедурата е приключила и той притежава единствено и само българско гражданство.

Специализирана прокуратура също уточни - по повод твърденията за нарушения при избора и вписването на състава на Надзорния и Управителния съвет на „Българската банка за развитие“ ЕАД, извършената прокурорска проверка установи:

ББР се представлява съвместно от двама изпълнителни директори, или поне един изпълнителен директор и един прокурист. Едноличен собственик на капитала на банката е българската държава, чиито права се упражняват от министъра на икономиката.

В периода от 12.05.2021 г. до 16.09.2021 г. тези права са упражнявани от Кирил Петков в качеството му на служебен министър на икономиката.

Всички промени на основни обстоятелства в партидата на ББР в Търговския регистър през този период са извършени при спазване на Устава на банката и на разпоредбите на Закона за Търговския регистър. Длъжностно лице по вписванията в Търговския регистър при Агенция по вписванията е установило спазена законова процедура и е постановило вписване на промените по партидата на ББР.

В този смисъл, не са установени данни служебният министър на икономиката да е нарушил служебните си задължения и да е превишил властта и правата си.  

  


Топ новини

виж още

Актуална тема