Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мнения
  3. Кампос: Ще бъда шокиран, ако Нетаняху пропусне възможността да поеме пълен контрол над изключителната икономическа зона на Ивицата Газа

Мнения

Кампос: Ще бъда шокиран, ако Нетаняху пропусне възможността да поеме пълен контрол над изключителната икономическа зона на Ивицата Газа

Кампос: Ще бъда шокиран, ако Нетаняху пропусне възможността да поеме пълен контрол над изключителната икономическа зона на Ивицата Газа - Tribune.bg
Снимка:

Намерението на премиера на Израел да елиминира Хамас може бързо да доведе до възобновяване на военните действия, прогнозира бившият дипломат

Винсент Кампос е бивш дипломат, стратег и анализатор в сферите на политиката, енергетиката, сигурността и отбраната.

Той е и бивш говорител на Бюрото за енергийни ресурси към Държавния департамент на САЩ, а между 2009 и 2011 г. е говорител на посолството на САЩ в България.

Живял и работил повече от 17 години в над 60 страни в Латинска Америка, Западна Африка, Източна Европа и Близкия изток.

Предлагаме ви анализа му в няколко части ексклузивно за Tribune.bg.

Паузата в бойните действия между Израел и Хамас с цел улесняване на размяната на заложници срещу затворници изглежда тече по план. Изглежда, както отбелязахте в предишното си интервю, вашето настояване за поставяне на по-висок приоритет върху спасяването на заложници при минимизиране на цивилните жертви най-накрая беше чуто. Вярвате ли, че този хуманитарен процес ще продължи?

Винсент Кампос: Ловът на Хамас не трябва да се води за сметка на заложниците, които все още не са спасени

Колкото и да се изкушавам да си припиша дори и най-малката заслуга, съмнявам се, че някой политик всъщност е обърнал внимание на моята настоятелна препоръка. Но е напълно ясно, че израелският народ е изразил достатъчно гласно искането си да се постави по-висок акцент върху хуманитарните действия и израелското правителство най-накрая се съобрази с това.

Същевременно Организацията на обединените нации (ООН) и някои от най-видните и уважавани хуманитарни организации в света отправиха искания за чувствително намаляване на цивилните и невинни жертви, попаднали в разгара на продължаващите военни действия.

Въпреки че текущата „размяна на заложници срещу затворници“ постигна забележителни успехи на няколко нива, страхувам се, че намерението на премиера Нетаняху да елиминира Хамас може бързо да доведе до възобновяване на военните действия. Подобни действия не биха били от полза на невинните цивилни от двете страни на границата.

Преди споменахте, че изкореняването на Хамас ще изисква елиминиране както на техните членове и офанзивни средства, така изкореняване на идеологията им – според вас второто беше най-голямото предизвикателство. Последните два месеца промениха ли мнението ви за компонентите, които позволяват на Хамас да продължи да съществува като жизнеспособна сила в Ивицата Газа?

И двата компонента заслужават внимание. Що се отнася до идеологията на Хамас, не виждам тази концепция да претърпява съществени промени. Може би способността на Хамас да управлява обаче драстично ще се промени. Опасявам се, че всеобхватното палестинско недоволство срещу Израел само ще се засилва, докато тази криза продължава. Бомбардирането на градове, анклави, села и инфраструктура със сигурност ще втвърди възгледите на палестинците срещу правителството на Израел.

В същото време безмилостните действия на израелските отбранителни сили (IDF) срещу цели в Ивицата Газа вероятно ще се обърне срещу тях и ще направи кампания за набиране на персонал за Хамас, каквато организацията никога не би могла да проведе иначе. Млади палестинци, които са загубили членове на семейството си и приятели вероятно ще насочат гнева си в доживотно негодувание срещу всичко, свързано с Израел. Разбира се, не можем да си позволяваме да подценяваме и други подобни организации, действащи в Ивицата Газа, които не са свързани с Хамас, но също поддържат яростна идеология срещу Израел. Във всеки случай резултатът няма да е положителен.

Не се съмнявам, че Нетаняху вече е отчел този ефект и е преценил, че ползите надвишават рисковете от влизането в постоянно противоборство между Палестина и Израел. Това точно „изчисление“ може дори да послужи като основа за прилагане на практика неговото често повтаряно намерение израелската армия да остане в Ивицата Газа толкова дълго, колкото е необходимо за запазване на сигурността.

С други думи, базираните на сигурността политически намерения на Нетаняху за Ивицата Газа са просто политически евфемизъм за установяване на продължителни окупационни сили, намерение, което не трябва да изненадва никого от двете страни на Атлантическия океан.

Освен значителна геополитическа полза за Израел, има ли друг аспект на Ивицата Газа, който прави този участък от земя толкова желан от Нетаняху и неговите поддръжници?

Абсолютно, има такъв аспект, който си заслужава допълнително обсъждане. Взимането на контрола върху Ивицата Газа осигурява на Нетаняху така желаната разширена морска граница и засилен контрол в съседното териториално море.

Освен това, контролът на Израел над Ивицата Газа също би осигурил на Израел врата към цялата територия на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Палестина от 200 морски мили, която, наред с други ресурси, съдържа значително количество находища на природен газ, достъпни чрез офшорни сондажни платформи, както и достъп до мрежа от действащи и планирани тръбопроводи.

По същество ИИЗ играе ключова геостратегическа роля за цялостните дейности за енергийна сигурност в Източното Средиземно море. Ще бъда шокиран, ако Нетаняху пропусне възможността да поеме пълен контрол над тази изключително ценна част от ИИЗ на региона.

В крайна сметка, това продължително начинание в богата на енергийни ресурси и инфраструктура изключителна икономическа зона може би е необявената крайна цел на Нетаняху в борбата за пълен контрол над Ивицата Газа.

Следваща тема: Несъгласие в Държавния департамент на САЩ относно трансфера на оръжие за Израел

Следваща тема: Разширени подробности за „Точката без връщане“ в кризата Израел-Хамас

***

Vincent Campos

November 30, 2023

Israel-Hamas Crisis: The Second 30 Days

Topic (addendum to “The al-Shifa Hospital Disaster”): The Hostage/Prisoner Exchanges

The pause in cross border kinetic actions between Israel and Hamas in order to facilitate the exchange of Israeli hostages and Hamas prisoners appears to have proceeded as planned. It seems that, as you noted in your previous interview, your insistence for placing a higher priority on rescuing hostages while minimizing civilian casualties has been finally heard. Do you believe that this humanitarian process will continue?

As much as I could be tempted to claim even the slightest measure of credit, I doubt that any policy makers actually paid attention to my strong recommendation. However, it is abundantly clear that the Israeli people had spoken loudly for greater emphasis on humanitarian actions, and their government finally responded accordingly.

At the same time, the United Nations and several of the world’s most prominent and respected humanitarian organizations had made similar demands to dramatically reduce the civilian casualties against innocent victims caught in the middle of the on-going hostilities.

While the current “hostage-for-prisoner exchanges” achieved notable successes on several levels, I fear that PM Netanyahu’s repeated intent to eliminate Hamas could quickly usher in a quick resumption of hostilities. Such actions would provide no benefits at all to innocent civilians on either side of the border.

You previously mentioned that eradicating Hamas would require eliminating both their members and offensive capabilities while also extinguishing the Hamas ideology, that last item which you viewed as particularly challenging. Have the past two months altered your thinking on either of these components as related to the Hamas motivation to exist as a viable force in the Gaza Strip?

Both of these components deserve attention. With regards to the Hamas ideology, I do not see that concept undergoing any substantial alterations. Perhaps the Hamas ability to govern will dramatically change. However, I fear that overarching Palestinian resentment against Israel will only grow stronger as this crisis persists. The bombing of cities, enclaves, villages and infrastructure will certainly harden Palestinian views towards the government of Israel.

At the same time, the relentless Israeli Defense Force (IDF) actions against targets within the Gaza Strip will likely morph into an unintentional recruiting campaign that Hamas could never have expected to create. Young Palestinians who have lost family members and friends will probably turn their anger into a lifelong resentment against all things pertaining to Israel. Of course, we cannot afford to ignore other similar organizations operating in the Gaza Strip that are not aligned with Hamas but that also maintain a fierce ideology against Israel. In any case, the outcome would not be positive.

I have no doubt that Netanyahu has already accounted for this result and has determined that the benefits outweighed the risk of creating a permanent struggle between Palestine and Israel. That precise calculation might even serve as the foundation for his often-repeated intent for the IDF to remain in the Gaza Strip for as long as necessary to preserve security.

In other words, Netanyahu’s security-based policy intentions for the Gaza Strip are simply a political euphemism for establishing a prolonged occupation force, an intent that should surprise no one from either side of the Atlantic Ocean.

Other than a significant geopolitical gain for Israel, is there another aspect of the Gaza Strip that makes that stretch of land particularly attractive to Netanyahu and his backers?

Absolutely, there is such an aspect well-worth further discussion. Seizing control of the Gaza Strip provides Netanyahu with a much sought-after expanded maritime border and increased control into the adjacent territorial sea.

Additionally, Israel’s control of the Gaza Strip would also provide Israel with a gateway to the full expanse of Palestine’s 200 nautical mile Exclusive Economic Zone (EEZ) which, among other resources, contains a substantial amount of natural gas deposits accessible via offshore drilling rigs while also facilitating a network of current and proposed pipelines.

In essence, the EEZ plays a key geostrategic role for overall energy security activities in the Eastern Mediterranean Sea. I would be shocked if Netanyahu passes up on the opportunity to seize complete control of this exceedingly valuable portion of the region’s EEZ.

Ultimately, this expanded venture into an energy rich EEZ could easily represent Netanyahu’s unstated ultimate prize in fighting for uncontested control of the Gaza Strip.

Next Topic: Dissent at the U.S. Department of State on Arms Transfers to Israel

Next Topic: Expanded Details on the “Point of No Return” for the Israel-Hamas Crisis

#####


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети