Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. Асен Василев и Кирил Петков отново излъгаха за пристанище „Росенец“

Мрежата

Асен Василев и Кирил Петков отново излъгаха за пристанище „Росенец“

Асен Василев и Кирил Петков отново излъгаха за пристанище Росенец - Tribune.bg
Снимка:

От Фейсбук профила на Мариела Бойкова

Тези дни Асен Василев и Кирил Петков казаха, отразено напоително от електронните и всички останали медии, казаха, че през 2011 г. правителството е дало на концесия пристанище "Росенец" за 35 г. по 1 млн лв на година - на цената на три мола според тях.

Петков каза, че единствено на „Росенец“ може да се разтоварва петрол.

И тъй като за пореден път ми стана любопитно (знаете, че ми е сред хобитата) - потърсих фактите и ги споделям с вас, в случай че ви е интересно.

Това са поредните лъжи на Петков и Василев, които от ГЕРБ отново не пожелаха да опровергаят сериозно - защо, не проумявам за пореден път. 

ФАКТИТЕ, подробно!

1. „Лукойл Нефтохим" за срока - 35 г., на концесията на пристанищен терминал "Росенец" е задължено да плаща:

- концесионна такса от фиксирана + променлива част (до момента е около 2 млн лв на година),

- пристанищни такси на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура",

- да направи инвестиции в размер на 44 200 00 млн евро без ДДС или 53 040 000 евро с ДДС. 

2. Лъжа е твърдението на Петков, че пристанищен терминал „Росенец“ е единственият пристанищен терминал в България, на който може да се разтоварва петрол.

Видно от отговора на доскорошния министър на транспорта Николай Събев на парламентарен въпрос на Ивайло Мирчев:

общо 6 са пристанищните терминали в България, на които може да се разтоварва петрол:

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/42260

Те са:

ПТ "Росенец"

ПТ "Бургас-изток - 2"

ПТ "Варна-запад"

ПТ "Петрол", Варна

ПТ "Терминал за базови масла", Варна

ПТ "Фериботен комплекс", Варна

3. На 12 октомври 1999 г. правителството на Иван Костов продава мажоритарен дял от 58% от „Нефтохим“ АД, Бургас, за 101 000 000 щатски долара.

Договорът: Част 1: https://corruptionbg.com/document_223

Част 2: https://corruptionbg.com/document_224

(Линковете са част от тази публикация:

https://corruptionbg.com/Sdelkata-Za-Neftohim)

* През януари 2005 г. "Лукойл Юръп Холдингс" Б.В., тогавашен собственик на "Лукойл Нефтохим", обявява търг за изкупуване на 28.89% (миноритарни акции) от "Нефтохим", предлагайки 27.83 лв. за акция. В резултат на проведения търг собствениците на 2 987 394 акции (22,05%) продадоха акциите си, с което увеличиха дела на "ЛУКОЙЛ Юръп Холдингс" Б.В. в капитала на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД до 93,16%.

https://web.archive.org/…/http://www.lukoil.com/press.asp…

* Според чл. 11.1 от Договора за продажба на 58% от "Нефтохим" АД, продавачът, т. е. Агенцията за приватизация, се задължава да съдейства на купувача "Лукойл" пред Министерския съвет за безусловното и неотменяемо отписване на всички задължения на "Нефтохим", които са в размер на 172 453 440 млн щатски долара.  

„Държавата от своя страна ще отпише дълга на бургаската рафинерия по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). По думите на Захари Желязков, директор на Агенцията за приватизация, пред “Капитал” дългът по ЗУНК (главницата заедно с лихвите) е общо 172 млн. долара, а по настояща стойност - около 125 млн. долара. Други правителствени източници неофициално оценяват ЗУНК-задължението на 160 млн. долара.

Дългосрочният дълг ще бъде отписан според промяната в закона за приватизацията от февруари т.г., с която правителството получи правото да опрощава дългове по ЗУНК. Поправката за пръв път ще бъде приложена по сделката за Нефтохим. На практика ЗУНК-задължения се опрощават от месеци по значими сделки като продажбите на “Кремиковци” и ДЗУ. Схемата обаче беше подаряване на бюджетни пари (от т.нар. фонд за покриване на разходите за структурна реформа) на приватизираното предприятие в размер, равен на дълга."

4. „Лукойл Нефтохим" АД на 10 септември 2004 г. подава заявление за предоставяне на концесия по право върху Пристанищен терминал "Росенец", част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.  

„Като собственик на зоната за съхраняване на товари, част от пристанище "Росенец", "Лукойл" има правото да поиска концесия на съоръжението по силата на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България."

5. С Решение No 172/22.03.2011 г. Министерски съвет предоставя на "Лукойл Нефтохим" концесия за услуга върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, обнародвано в ДВ, бр. 27, на 1 април 2011 г.

Решението е взето съгласно:

- Закона за концесиите,

- Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България,

- влязло в сила Решение № 1155 на Комисията за защита на конкуренцията от 27 декември 2007 г.,

- мотивирано предложение на министъра на транспорта.

6. Правителството поддържа публичен регистър на концесиите.

https://nkr.government.bg/Concessions

Тук, на този линк, са договорът за концесията, сключен на 12 май 2011 г., който е влязъл в сила 60 дни след датата на подписването му.

+ Информации за изпълнение на концесията:

https://nkr.government.bg/…/b5b444ae-11f9-4bbc-9557…

Според договора срокът на договора не може да се удължава.

7. Концесионната такса за пристанищния терминал "Росенец", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, е близо 2 млн лв на година в периода 2011 г. ÷ 2021 г.  

Концесионната такса се образува от две части: фиксирана и променлива.  

Не съм експерт и не мога да разбера от договора дали концесионната такса подлежи на изменение/предоговаряне.

* От влизането в сила на концесията - юли 2011 г., до към март 2022 г. в държавната хазна са влезнали около 17.5 млн лв бз ДДС или 21 млн лв с ДДС.

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/42260

* Видно от запитването на Биволъ по Закона за достъп до обществена информация в края на 2014 г. концесионната такса за:

- 2012 г. - близо 1.6 млн лв,

- 2013 г. - малко над 2.0 млн лв,

- 2014 г. - малко над 1.9 млн лв.

(Инфо в скрийншотовете.)

8. Има платена еднократно концесионна такса в началото, когато концесията влиза в сила - юли 2011 г., в размер на около 1.8 млн лв.

9. В  държавната хазна, по-точно в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", влизат и постъпленията от пристанищните такси от пристанищния терминал "Росенец" (нефтени танкери - тонаж, нефтосъбирачи, нефтени отпадъци): http://www.bgports.bg/bg/page/40

*https://www.zonaburgas.bg/vizhte-novite-ekotaksi-za-korabi…/

* За периода 28 юли 2011 г. ÷ 30 юли 2014 г. те са около 25 млн лв.

За периода 28 юли 2011 г. ÷ 31 декември 2014 г. те са 31.8 млн лв.

(Инфо в скрийншотовете.)

10. Съгласно т. 16 от Решение No 172 / 22.03.2011 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал "Росенец", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, обнародвано в ДВ, бр. 27, на 1 април 2011 г.

https://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135725425:

„16. Концесионерът следва да извърши инвестиции в обекта на концесията в размер не по-малък от 44 200 000 евро (без ДДС) за максималния срок на концесията. Размерът на инвестициите и разпределението им по години, направления и размер се определят с концесионния договор."

11. Решението на Министерския съвет за концесията е подлежало на обжалване.

Не намерих инфо в Интернет някой да е обжалвал.

12. Концесията: „Тя е за услуга с основен предмет управление и поддържане на обекта срещу правото и задължението на концесионера да извършва пристанищни услуги. Предоставянето на концесия създава възможност за използването на частни капитали за реконструкцията, рехабилитацията и разширението на съществуващата пристанищна инфраструктура и за осигуряването на претоварната дейност чрез обновяване и внедряване на нови технологии. Правителственото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в 10 – дневен срок от обнародването му."

„Концесионерът, в съответствие с клаузите на Концесионния договор, има задължението да осигурява равен достъп на всички потребители до извършваните от него пристанищни услуги."

13. Според Инвентарния опис на Дълготрайните активи (ДМА) към договора за приватизация, в дълготрайните активи на "Нефтохим" се водят:

https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/26821

- яхтен клуб, намиращ се в парк "Росенец", 9 дка,

- почивна база в парк" Росенец", 189 дка,

- нефтобаза "Росенец", в парк "Росенец", 830 дка,

- кейова стена.

ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук
ФейсбукФейсбук


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети