Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. КЗК глоби „Кауфланд“, веригата налагала неизгодни условия на доставчик, след несъгласие го блокирала

Парите

КЗК глоби „Кауфланд“, веригата налагала неизгодни условия на доставчик, след несъгласие го блокирала

КЗК глоби Кауфланд, веригата налагала неизгодни условия на доставчик, след несъгласие го блокирала - Tribune.bg
Снимка:

ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което е установен недобросъвестен модел на поведение от страна на „Кауфланд“, водещ до нарушение по ЗЗК и до вреда за потребителите, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

С Решение № 689/17.09.2020 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) установи извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 (отм.) от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), изразяващо се в злоупотреба с по-силна позиция при договаряне от страна на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД (Кауфланд) и наложи имуществена санкция в размер на 343 417 лв.

В случая Кауфланд е преустановило реализацията чрез търговските си обекти на немалка част от асортимента на един доставчик с цел да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за доставчика. По този начин за предприятието, намиращо се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици в резултат на поведението на Кауфланд. Чрез постоянно изискваните от страна на Кауфланд намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент, доставчикът е бил поставен във финансова зависимост от търговската верига поради генерираната в процесния период загуба. Освен това системата от бонуси и отстъпки се използва от Кауфланд за максимизиране на печалбата му за сметка на финансовата загуба за доставчика.

В настоящия случай възможността за увреждане на интересите на потребителите е непосредствено свързана с недобросъвестните практики на Кауфланд по отношение на неговия доставчик. С постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата на Кауфланд, без това да води до намаление на крайната продажна цена на стоките, което не е в интерес на потребителите и ги уврежда.

Първоначално с Решение № 411 от 19.04.2022 год. по адм. дело 1050/2020 Административен съд – София област (АССО) отменя решението на Комисията като вместо него постановява, че не е извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 (отм.) от ЗЗК от страна на Кауфланд.

В последствие Върховният административен съд 3-членен състав с Решение № 3459 от 03.04.2023 г. отменя Решение № 411 от 19.04.2022 г. на АССО и вместо него постановява, че отхвърля жалбата на Кауфланд срещу Решение № 689/2020г. на Комисията. В окончателния съдебен акт ВАС излага мотиви, че намира оспорваното решение на КЗК за законосъобразен административен акт, издаден в съответствие с относимите и приложими материалноправни норми и в съответствие с целта на закона.

Съдът обосновано е приел, че поведението на Кауфланд представлява недобросъвестен модел на поведение, който няма икономическа обосновка и чрез който се цели постигане на по-ниска доставна цена на продуктите, които веригата супермаркети закупува от доставчика, подал искане пред КЗК. Чрез този модел на поведение икономическата изгода е оставала изцяло за търговската верига и не се пренасяла върху потребителите, чрез съответно намаление в продажните цени, на които стоките се продават в търговската мрежа на Кауфланд. Това е довело не само до свиване на предлаганите продукти на конкретния доставчик, но и до намаляване на разнообразието от предлагани стоки, което само по себе си съставлява както реална, така и потенциална вреда за потребителите.

Решението на КЗК е потвърдено окончателно в цялост от ВАС с Решение № 3459 от 03.04.2023 г., постановено по адм. д. 6310/2022 г.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати