Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта

Парите

НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта

НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта - Tribune.bg
Снимка:

През октомври 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта спрямо септември, което се дължи на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Това сочат данните на Националният статистически институт от проведени бизнес анкети.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 1.3 пункта в резултат на умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Анкетата отчита намаление в притока на поръчки през последните три месеца, като и прогнозите за износа и производствената активност през следващите три месеца са резервирани.

През октомври в сравнение с юли средното натоварване на мощностите намалява с 1.2 пункта и достига 74.3%.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 62.2 и 31.4% от предприятията.

Строителство

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 5.2 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Услуги

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.3 пункта, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са също резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

 


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Какви новини искате да четете през 2023 година?
Покажи резултати Скрий резултати