Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Шефовете на ББР в конфликт на интереси, самозначили са се

Общество

Шефовете на ББР в конфликт на интереси, самозначили са се

Шефовете на ББР в конфликт на интереси, самозначили са се - Tribune.bg

Четиримата членове на управителния съвет на ББР са в явен конфликт на интереси, тъй като са се самоназначили в дъщерните дружества на държавната банка и получават допълнителни пари. Това става ясно от документи и публикация на в-к. Труд, които завеждат казусът до знанието на КПКОНПИ. Ето какво са извършили четиримата членове УС на ББР, назначени Кирил Петков в нарушение на закона.

Крум Георгиев лично се е подписал за назначаването си в ББР Лизинг ЕАД, за което получава възнаграждение.

Владимир Георгиев лично се е подписал за назначаването си в ББР Микрофинансиране ЕАД, за което получава възнаграждение.

За членове на съвета на директорите на ББР Факторинг ЕАД са назначени Крум Георгиев и Цанко Арабаджиев. Те са членове и на Управителния съвет на ББР. Цанко Арабаджиев лично се е подписал за назначаването си ББР Факторинг ЕАД, за което получава възнаграждение.

С протокол №72 на Управителния съвет на ББР се потвърждава участието като член съвета на директорите на Национален гаранционен фонд ЕАД на Живко Иванов Тодоров. Той е член и на Съвета на директорите и на ББР и лично се е подписал за потвърждаване на участието си в съвета на директорите на Национален гаранционен фонд ЕАД, за което получава възнаграждение.

ББРББР

ББРББР

ББРББР

ББРББР

ББРББР

ББРББР

ББРББР

ББРББР

Според закона:

Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

За това за което ще Ви информираме се обръщаме чрез Вас за светкавично сезиране на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество, да предприеме светкавични действия срещу противазоконните действия директорите на ББР. Тяхното поведение нагло. Те са алчни. За тях няма закони и върховенство на правото. Разполагаме с официалните документи, които ще Ви предоставим. Ето това са носителите на промяната на Радев и Петков. Ето какво са извършили в разрез със закона, следвайки примерите на своите ръководители, които нарушиха конституцията., пишат още от „Труд“.

 

 


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Актуална тема

Хороскоп

Анкети

АНКЕТА: Кой носи вина за бедствената ситуация по софийските улици?
Покажи резултати Скрий резултати