Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общини
  3. Луковит
  4. Луковит започна проект за укрепване на общинския капацитет при администриране на социалните услуги

Общини

Луковит започна проект за укрепване на общинския капацитет при администриране на социалните услуги

Луковит започна проект за укрепване на общинския капацитет при администриране на социалните услуги - Tribune.bg

Община Луковит започна изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Луковит“ с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0063-C01, по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможност“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Обявен е конкурс за избор на служител във фронт офис на длъжност „Сътрудник социални дейности“.

Проектът цели подготовка на общинските служители и изграждане на капацитет за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ по отношение на администрирането им. Служители ще изградят умения за компетентно насочване на кандидат-потребителите за социални услуги, на кандидатите за ползване на лична помощ, както и на всички граждани с увреждания с цел недопускане ограничаването на правата им.

Проектът включва дейности, които ще осигурят компетентно изпълнение на задълженията на Общината по законите в социалната област: Закон за социалните услуги – в частта, свързана с насочване от общината за ползване на социални услуги, Закон за личната помощ и Закон за хората с увреждания.

В сградата на Община Луковит ще бъде създаден фронт офис, достъпен за хора с увреждания, който ще работи непрекъснато от 07:00 до 19:00 ч. Ще бъдат наети двама нови служители – един за 23 месеца и един за 12 месеца. През първата година на проекта четирима служители на общината ще покриват по график удълженото работно време на офиса.

Всички служители – и новоназначени, и вече наети, ще преминат обучения за задълженията и отговорностите на общините в изпълнение на законите в социалната сфера и индивидуални и групови супервизии.

Проектните дейности включват още изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги, анализ на предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги и разработване на програма за развитие на социалните услуги на територията на общината.

Във всички населени места ще се проведат разяснително-информационни кампании за предоставянето на лична помощ, за социалните и здравно-социални услуги, предоставяни в общината, за възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. Дейностите ще се обезпечават чрез механизма за сътрудничество и наблюдение от страна на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Луковит.

Бюджетът на проекта е 118 407 лв., а срокът за неговото изпълнение е 24 месеца.

 


Последвайте ни в Google News

 

Още новини от Луковит

Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети