Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общини
  3. Ловеч
  4. Община Ловеч публикува анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно своето административно обслужване

Общини

Община Ловеч публикува анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно своето административно обслужване

Община Ловеч публикува анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно своето административно обслужване - Tribune.bg
Снимка:

Община Ловеч публикува на официалната си интернет страница анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в общината. Анкетата е в електронен вариант  и е достъпна за потребителите на административни услуги в сайта  https://www.lovech.bg/  през следните стъпки - начална страница / бързи връзки / анкета за административното обслужване в Община Ловеч.

Или влез ТУК

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRpZotqydzwP1tswSvX0ksL1UI02-ZgSvNexcA4tTtj99K5g/viewform

Анкетата съдържа 14 въпроса, чрез които гражданите и заинтересованите страни могат да дадат своето мнение и препоръки за административното обслужване. Анкетата е анонимна.

       Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на Община Ловеч при извършване на анализ и изготвянето на годишния доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Ловеч.

       Основната цел на анонимното анкетно проучване е получаване на обратна връзка от гражданите и бизнеса за предлаганите услуги и за подобряване качеството на административното обслужване от страна на общинската администрация.

        Припомняме на гражданите и заинтересованите страни, че утвърдилата се във времето анонимна анкетна карта на хартиен носител е налична и  може да се попълни в Центъра за административно обслужване. Тя се поставя в специално обозначена за целта кутия.

      В Общината се предоставят общо 149 броя услуги. Пълната информация за тях е предоставена на официалната интернет страница на Община Ловеч https://www.lovech.bg/ , в директория Услуги / Административни услуги https://www.lovech.bg/bg/administrativni-uslugi.

Информацията за всяка услуга включва:

-  Обща информация за услугата – характеристика, нормативна уредба, място на заявяване, изискуеми документи, образци, вид на услугата, срок на изпълнение, такса  и код на вид плащане, начин на плащане, банкова сметка на община Ловеч, място и начин на получаване на услугата.

-   В прикачен файл е публикувана бланка Заявление/ Искане за изтегляне и попълване

-  В прикачен файл или към бланката на самата услуга е Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от община Ловеч.

Община Ловеч е електронна община и от 2021 г. предоставя на физическите и юридическите лица, потребители на административни услуги, 130 броя електронни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ). Те са унифицирани чрез определения Уникален идентификатор на административните услуги в Интегрираната информационна система на държавната администрация – ИИСДА.

Достъпът до електронните услуги се осъществява и чрез официалната интернет страница на Община Ловеч, директория Електронни услуги -  https://www.lovech.bg/bg/elektronni-uslugi-1

Предоставена е възможност за извършване на плащания за предоставените административни услуги на гише, ПОС терминално устройство, чрез банков превод и по електронен начин - чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Въведеният виртуален ПОС терминал дава възможност за разплащане чрез платежни карти, издадени от опериращи в чужбина доставчици на платежни услуги.

        Отправяме своята предварителна благодарност към потребителите на административни услуги, които се предоставят от Община Ловеч, за отделеното време и за участието в анкетното проучване, защото Вашето мнение е важно за нас!


Последвайте ни в Google News

 

Още новини от Ловеч

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети