Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Официално: КЕВР утвърди новите по-високи цени, токът скача средно с 4,40%, парното с над 16%

Парите

Официално: КЕВР утвърди новите по-високи цени, токът скача средно с 4,40%, парното с над 16%

Официално: КЕВР утвърди новите по-високи цени, токът скача средно с 4,40%, парното с над 16% - Tribune.bg
Снимка:

Природният газ стига почти 49,94 лв./MWh

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) официално утвърди по-високата цена на природния газ от 1 юли в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Увеличената цена на природния газ за месец юли е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари.

В утвърдената цена на природния газ от 49,94 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%. От държавния регулатор обясняват поскъпване с по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени: за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са: за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД - 78,18 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,74%, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - с 3,51%, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31%. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото“.

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.

По-високите цени за ток и парно влизат в сила от днес, 1 юли 2021 г.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети