Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Разходите за пенсии са нараснали с 1,5 млрд. лв.

Парите

Разходите за пенсии са нараснали с 1,5 млрд. лв.

Разходите за пенсии са нараснали с 1,5 млрд. лв. - Tribune.bg
Снимка:

Разходите за пенсии по бюджета на Държавното обществено осигуряване/ДОО/ за първите осем месеца на 2021 г. нараснаха с 1,5 милиарда лева спрямо 2020 г., съобщиха от НСИ. По данни на института към 31 август 2021 г., общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на ДОО е 5 895,1 млн. лв., което представлява 69,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320,8 млн. лв. /5,8%/ повече спрямо плана към август и с 656,5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 10 521,0 млн. лв. или 70,9% от заложените в плана за годината. Разходите са с 578,3 млн. лв. /5,8%/ повече спрямо плана към 31 август и с 1 915,2 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 587,6 млн. лв., 69,6% изпълнение на плана за годината и с 340,3 млн. лв. /4,1%/ повече спрямо плана към 31 август. Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530,0 млн. лв. или с 21,7% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1 341,3 млн. лв. или 65,8% изпълнение на плана за годината и 40,3 млн. лв. /3,1%/ преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери /нето/ по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4 650,2 млн. лв.


Последвайте ни в Google News

 

Етикети пенсии, НСИ, ДОО
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети