Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Социална политика, образование, отбрана, доходи – приоритети в Бюджет 2019

Парите

Социална политика, образование, отбрана, доходи – приоритети в Бюджет 2019

Социална политика, образование, отбрана, доходи – приоритети в Бюджет 2019 - Tribune.bg
Снимка:

Министерството на финансите публикува законопроекта

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. От ведомството публикуваха и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., която представлява мотивите към него.

Социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходи – това са основните приоритети в Бюджет 2019 г.

Приходи 

През 2019 г. се очакват приходи от 43 857,0 млн. лв. Тенденцията е те да се увеличат до 47 582,3 млн. лв. през 2021 година.

От финансовото министерство посочват, че се отчита ефектът от данъчните промени, подобряване на събираемостта, намаляване на данъчната тежест, въвеждането на разпоредби от европейското право в областта на данъците. В средносрочен план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица. Това влияе за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд.

Разходи

Предвижда се разходите за следващата година да са 44 457,0 млн. лв. , а през 2021 - 47 582,3 млн. лв.

За периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг от 22,2 млрд. лв. през 2019 г. до ниво от 22,0 млрд. лв. към края на 2021 г.

Социална политика

В сферата на социалната политика са предвидени средства в размер на:

40,4 млн. лв. за целеви помощи за отопление

150,0 млн. лв. за Закон за хората с увреждания и проекта на Закон за личната помощ при тяхното приемане

7,0 млн. лв. във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. За 2019 година тази помощ ще е 115 лв.

 Образование

Средствата от държавния бюджет основно са насочени към четирите стълба за финансиране на системата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, както и към финансиране обучението на студенти и докторанти. 

Отбрана

Предвижда се да се спази ангажиментът, разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП на страната. Това трябва да стане до 2024 година. За 2019 година общо разходите за отбрана възлизат на 1 839,3 млн. лв., което представлява 1,58 % от БВП.

Политика по доходи

Минималната работна заплата ще се увеличава. Това започна още тази пролет, като възнаграждението бе увеличено до 510 лв. От 1 януари се предвижда и ново увеличение, като минималната заплата трябва да стане 560 лв. Увеличение ще има и през 2020 г., когато от 1 януари минималната заплата става 610 лв., а от 1 януари 2021 година – 650 лв. При държавните служители увеличението от следващата година на заплатите ще е с 10%. Учителските заплати ще се увеличат с 20 на сто догодина.

 

Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС.

Оценките за намаляващи рискове и стабилни перспективи за развитието на публичните финанси в България, които се отчитат в прегледите и прогнозите на Европейската комисия, на международните финансови институции и рейтинговите агенции, са ориентир за реалистичността на целите на фискалната политика и на бюджетните прогнози, посочват от финансовото министерство.

Запазването на фискална устойчивост остава ключова при бюджетната политика. Основни цели са да се подобри бизнес средата, да се насърчат инвестициите, да се стимулира трудовия пазар, да има икономически растеж.  

 

 

 


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още